Referensjobb

 September-20

Värmeväxlare RRT - 4600/4600 Ø 4360 mm

Monterad i Solna åt Engi AB

 September-20

Montage åt Engi AB
2 st kompletta stommar RRS på Riddargatan i Stockholm

 Mars-20

Här pågår byggnation av specialritade luftkylda kondensatorer.

December-19

Montage Frösundaviks allé