Hellindade rotorer

Hellindade rotorer


Beskrivning

Hellindade rotorer i valfri diameter.
Ohygroskopisk, hygroskopisk eller i epoxy utförande.

Wellhöjder
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,4 mm

Belagda rotorer för olika miljöer såsom :
Standard P
Hygroskopisk E
Sorption HUgo
Epoxy K

Typ av rotormaterial anpassas till aktuell applikation för optimering av verkningsgrad.

Manualer