Emotron EMX-R

Emotron EMX-R


Beskrivning

EMX-R finns numera endast som reservdel vid utbyte där motor eller styrning gått sönder.
Detta då sista produktionsdatum för EMX-R är 22-12-01.

Rotationsvakten är en integrerad vakt, så kallad RotoSens som använder motorn som givare. Genom att låta styrenheten mäta belastningen på motorn, kan man avgöra om drivremmen har gått av.
 
EMX-R finns i tre olika storlekar.

EMX-R 15 
För rotorer upp till Ø 1500 mm.

 EMX-R 25 
Från rotorer från Ø 1510 mm upp till Ø 2500 mm.
För rotorer från Ø 2300 mm rekommenderar vi användningen av kilrem och fjädrande motorbrygga.
 
EMX-R 35 
Från Ø 2510 mm upp till Ø 3500 mm.
För rotorer över Ø 3500 mm se EMX-D eller alternativt drivsystem.
 
Vid beställning uppge beteckning på befintlig motor eller styrning.

Manualer