Emotron EMX-R

Emotron EMX-R


Beskrivning

Kompletta monteringssatser, anpassade till storlek, innehållande motor, styrning, kablage, drivrem, motorbrygga, remskiva m.m.
Rotationsvakten är nu en integrerad vakt, så kallad RotoSens som använder motorn som givare. Genom att låta styrenheten mäta belastningen på motorn, kan man avgöra om drivremmen har gått av.
 
EMX-R finns i tre olika storlekar.

EMX-R 15 
För rotorer upp till Ø 1500 mm.
Vid rotorstorlekar upp till Ø 600 mm ingår även extern rotationsvakt då dessa rotorer är för små för den annars inbyggda RotoSens-funktionen.
 
EMX-R 25 
Från rotorer från Ø 1510 mm upp till Ø 2500 mm.
För rotorer från Ø 2300 mm rekommenderar vi användningen av kilrem och fjädrande motorbrygga.
 
EMX-R 35 
Från Ø 2510 mm upp till Ø 3500 mm.
För rotorer över Ø 3500 mm se EMX-D eller alternativt drivsystem.
 
Vid beställning uppge värmeväxlarens diameter så erbjuder vi ett anpassat drivsystem för din värmeväxlare.

Manualer