RK-X

RK-X


Beskrivning

Anpassningsenhet för utbyte av korsströmsväxlare till roterande värmeväxlare. Finns i storlekar från 800 - 2200 mm med aggregatanpassad längd. 

Manualer