Roterande värmeväxlare

Allsidig kunskap. ÖsTek har rotorer anpassade till de flesta typer och fabrikat som finns på marknaden.

RRS
​​​​​​​600-4250

RRT
​​​​​​​600-8000

RRU
​​​​​​​600-2000

RRC

600-2500

HTR

Utbytes rotorer

Hellindade rotorer

300-2000

Sektoriserade rotorer

1200-6000